Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem akredytacji prasowej prosimy o kontakt

poprzez wskazany adres e-mail do dnia 13 maja br. Akredytacje będą do odbioru w biurze festiwalowym (targowisko miejskie).


Sponsorzy