Regulamin ogólny 2017

I. Organizatorzy i Partnerzy:

 
Organizatorzy:
 
• Urząd Miejski Gminy Rawicz,
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,
• Dom Kultury w Rawiczu,
• Zakład Usług Komunalnych,
 
Partnerzy:
 
• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
• Zarząd Gminny OSP,
• ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
• Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
• I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
• ZSZ w Rawiczu,
• Gimnazjum nr 1 w Rawiczu,
• Gimnazjum w Sierakowie,
• PTTK Oddział Rawicz
• RKKS Rawia Rawicz
• UKS Wodnik Rawicz
• SP 4 Rawicz
  
--
II. Cele imprezy: 
 
1. Promocja aktywności fizycznej - rekreacji w szczególności:
- biegania
- jazdy rowerem
- nordic walking
 
2. Popularyzacja sportu w szczególności:
- koszykówki ulicznej
- piłki nożnej
- siatkówki plażowej
- pływania
- tenisa ziemnego
 
3. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.
 
4. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.
 
--
III. Termin i miejsce:
 
1. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się w dniach 20-21 maja 2017 r. początek 20 maja 2017 r. o godz. 14:00 zakończenie 21 maja 2017 r. o godz. 17:00.
 
2. Areny festiwalowe:
• Planty Jana Pawła II
• miasteczko festiwalowe ( targowisko miejskie ) ul. Marcinkowskiego
• zespół boisk sportowych „Orlik” im. Tadeusza Konata przy SP nr 1 ul. Mickiewicza
• obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Spokojna 1
- kryta pływalnia
- stadion
- korty tenisowe
 
--
IV. Program 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu
 
1. 24 godzinny sztafetowy bieg plantami Jana Pawła II
2. 24 godzinny „Rawicki Nordic Walking” (konkurencja bez rywalizacji)
3. 24 godzinny turniej koszykówki ulicznej
4. 24 godzinny turniej siatkówki plażowej
5. 24 godzinny turniej piłkarski
6. 24 godzinny drużynowy wyścig rowerowy
7. 24 godzinny drużynowy maraton pływacki połączony w akcją „Rawiczanie pływają 24 godziny” (konkurencja bez rywalizacji)
8. 24 godzinny turniej tenisa ziemnego
 
--
V. Uczestnictwo w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu
 
W 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełniają warunki regulaminów szczegółowych poszczególnych dyscyplin znajdujących się w programie festiwalu, a ponadto prześlą do Organizatora prawidłowo wypełnione zgłoszenie, które jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Ogólnego 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu i regulaminu danej dyscypliny festiwalowej.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl w terminie określonym w regulaminie szczegółowym poszczególnych dyscyplin.
 
Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.
 
Ponadto wszyscy uczestnicy muszą wyrazić zgodę na to, że: 
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
 
2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
• w zakresie prowadzenia i realizacji 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu,
• w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika 
o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych 
i analitycznych.
 
5. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i jego przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
6. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej.
 
--
VI. Ubezpieczenie
 
24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
 
--
VII. Nagrody:
 
1. Każdy uczestnik 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu otrzyma pamiątkowy medal podczas ceremonii zakończenia imprezy o godz. 1515 w dniu 21 maja na scenie zainstalowanej w miasteczku festiwalowym.
 
2. Nagrody indywidualne i drużynowe określone są w regulaminach szczegółowych poszczególnych dyscyplin.
 
--
VIII. Kontakt
 
Sztab Organizacyjny:
tel. 65 546 76 71, tel. 65 546 76 69
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Główny koordynator:
 
Szybaj Paweł - tel. 791 518 519
 
Szymkowiak Maciej - tel. 519 518 574
 
 
Koordynatorzy dyscyplin
 
• 24 godzinny Bieg Plantami Jana Pawła II i „Rawiczanie biegają 24 godziny” Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Maruwka Tomasz, tel. 535 299 420, Knopisz Daniel, tel. 694 439 673
 
• 24 godzinny Streetball Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Cudak Ryszard, tel. 601 885 993 (Grand Prix Wielkopolski) , Staśkowiak Adam, tel. 669 582 763
 
• 24 godzinny Maraton Pływacki i "Rawiczanie pływają 24 godziny" Skotarek Robert, tel. 609 092 700, Waleron Maciej, tel. 607 443 638, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
• 24 godzinny Maraton Piłkarski, Wawrzyniak Przemysław, tel. 667 142 600 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
• 24 godzinny Wyścig Kolarski i Rawicka Sztafeta Rowerowa, Szymczak Wacław, tel. 605 409 449 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
• 24 godzinna Siatkówka Plażowa, Błoniewski Dariusz, tel. 725 771 316 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
• 24 godzinny turniej Tenisa Ziemnego Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Karkosz Robert, tel. 604 558 510, Karkosz Maciej, tel. 605 542 388, Matysiak Mariusz, tel. 603 801 313
 
• 24 godzinny "Rawicki Nordic Walking" Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Pertek Grażyna, tel. 660 746 157, Elwira Pawlak, tel. 512 310 021
 
 
Osoby funkcyjne
Media:
Kaczmarek Magdalena, tel. 502 285 876
 
Promocja:
Kaczmarek Magdalena, tel. 725 174 598
 
Zakwaterowanie / wyżywienie:
Szymkowiak Maciej, tel. 519 518 574
 
Biuro zawodów:
bieg Świtała Aldona, tel. 501 773 494
 
Zabezpieczenie techniczne:
Czuma Sławomir , tel. 519 518 573
 
Zabezpieczenie trasy/ochrona:
Kapłon Ryszard, tel. 605 583 119
 
Przygotowanie trasy / sprawy porządkowe:
Żyto Krzysztof, tel. 605 572 054
 
Wolontariat: 
Roszak Agata, tel. 663 751 936
 
Sprawy sędziowskie:
bieg: Dojs Ryszard, tel. 603 108 081
 
--
X. Postanowienia końcowe:
 
1. Każdy ze startujących zawodników otrzyma pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, upominki oraz pakiet żywieniowy.
 
2. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się bez względu na pogodę.
 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl.
 
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.
 
7. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.