Regulamin Biegu Indywidualnego 2017

I. Organizatorzy i Partnerzy:

 
Organizatorzy:
 
• Urząd Miejski Gminy Rawicz,
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,
• Dom Kultury w Rawiczu,
• Zakład Usług Komunalnych,
 
Partnerzy:
 
• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
• Zarząd Gminny OSP,
• ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
• Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
• I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
• ZSZ w Rawiczu,
• Gimnazjum nr 1 w Rawiczu,
• Gimnazjum w Sierakowie,
• PTTK Oddział Rawicz
• RKKS Rawia Rawicz
• UKS Wodnik Rawicz
• SP 4 Rawicz
 
--
II. Cel imprezy:
 
1. Promocja aktywności fizycznej - rekreacji w szczególności biegania.
2. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.
3. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.
 
--
III. Termin i miejsce:
 
Bieg odbędzie się w dniach 20-21 maja 2017 r. Start - Planty na Targowisku Miejskim.
Mapka trasy biegu w zakładce Areny Festiwalowe.
 
Początek biegu indywidualnego 12 h dnia 20 maja 2017 r. o godz. 14:00. Zakończenie 21 maja 2017 r. o godz. 02:00.
Początek biegu indywidualnego 24 h dnia 20 maja 2017 r. o godz. 14:00. Zakończenie 21 maja 2017 r. o godz. 14:00.
 
Odprawa techniczna dla zawodników odbędzie się o godz.12:45 w biurze zawodów w miasteczku festiwalowym. Trasa biegu - Rawickie Planty Jana Pawła II. Długość pętli 2.800 metrów. 95 % trasy biegu posiada nawierzchnię szutrową, a 5 % asfaltową - przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic. Trasa będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, w tym główny punkt kontrolny w rejonie startu/mety. Zawodnik skracający trasę zostanie zdyskwalifikowany.
 
Baza odpoczynkowa biegu będzie zlokalizowana w Miasteczku Festiwalowym
 
--
IV. Uczestnictwo Bieg Indywidualny 12 h i 24 h:
 
1. Bieg ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą zarówno zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych jak i amatorzy w kategoriach kobiet i mężczyzn.
 
2. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 21 lat.
 
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przed startem i odebrać numery startowe w dniu 20 maja 2017 r. w godz. 10:00 – 12:45 (biuro zawodów w miasteczku festiwalowym).
 
4. Równolegle do trwającego biegu sztafetowego o nagrodę główną oraz biegów indywidualnych na 12 i 24 godziny odbędzie się sztafeta „Rawiczanie biegają 24h” złożona z dowolnej ilości zawodników (uczniów, rodziców, miłośników biegania itp. – mieszkańców Rawicza i okolic). Sztafeta ta nie bierze udziału w wyścigu o nagrodę główną.
 
5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty.
 
Warunki dopuszczenia zawodnika do biegu:
• przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach (karty zdrowia) lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
• podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ogólnym 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu i akceptacji jego postanowień.
 
--
V. Zgłoszenia:
 
1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.super-sport.com.pl w zakładce „ZAPISY” od dnia 01 marca 2017 r. od godz. 17:00
 
2. Opłata startowa wynosi 50 zł. Należy ją wpłacić w dniu zgłoszenia i nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji. Konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, Getin Noble Bank S.A. 50 1560 0013 2570 9621 3000 0001 z dopiskiem "opłata startowa bieg i imię i nazwisko zawodnika”.
 
W przypadku braku terminowej wpłaty (brak potwierdzenia w ciągu 3 dni) zawodnik będzie skreślony z listy startowej i umieszczony na liście rezerwowej!
 
3. Kontakt: Koordynator biegu - Tomasz Maruwka 535 299 420, Knopisz Daniel, tel. 694 439 673, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
4. Do biegów indywidualnych w obu kategoriach dopuszczonych zostanie 60 zawodników według kolejności zgłoszeń.
 
--
VI. Klasyfikacja:
 
1. Bieg wygrywa zawodnik, która w ciągu 12 lub 24 godzin pokona największą ilość okrążeń.
2. Przy równej ilości pokonanych okrążeń decyduje kolejność zawodników na mecie.
 
--
VII. Nagrody:
 
Nagrody finansowe za zajęcie miejsca od I do III w klasyfikacji generalnej w biegu 12 h i 24 h w kategoriach kobiet i mężczyzn:
 
- I miejsce 500 zł
- II miejsce 300 zł
- III miejsce 200 zł
 
Nagrody indywidualne: 
Ilość nagradzanych miejsc oraz wysokość nagród może ulec zwiększeniu w zależności od pozyskania sponsorów.
 
--
VIII. Program zawodów:
 
• 20.05.2017 godz. 10:00 – 12:45 - weryfikacja i wydawanie numerów startowych,
• 20.05.2017 godz. 12:45 - odprawa techniczna kierowników drużyn (kapitanów),
• 20.05.2017 godz. 14:00 – start do biegu indywidualnego 12 h i 24 h,
• 21.05.2017 godz. 02:00 – zakończenie biegu indywidualnego 12 h,
• 21.05.2017 godz. 14:00 - zakończenie biegu indywidualnego 24 h,
• 21.05.2017 godz. 15:15 - ceremonia dekoracji sztafet oraz najlepszych zawodników i zawodniczek – scena w miasteczku festiwalowym.
 
--
IX. Liczenie okrążeń:
 
1. Liczba okrążeń przebiegniętych przez zawodnika będzie liczona elektronicznie za pomocą chipów i kontrolowana przez sędziów.
2. Co godzinę będzie publikowana bieżąca klasyfikacja.
3. Do liczby pełnych okrążeń przebiegniętych przez zawodnika doliczone zostanie ostatnie okrążenie przebiegnięte przez zawodnika po zakończeniu czasu, ale rozpoczęte w regulaminowym czasie (czas dokończenia ostatniego okrążenia 30 minut).
4. Ostateczne zamknięcie trasy godz. 1430 w dniu 21 maja 2017 r.
 
--
X. Postanowienia końcowe:
 
1. Każda ze startujących zawodników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, upominki, napoje i posiłki – pakiety żywieniowe.
 
2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe oraz chipy elektroniczne.
 
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 
4. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu.
 
6. Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne.
 
7. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 
8. Uczestnicy biegu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem ogólnym dostępnym na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl w zakładce regulaminy.