Regulamin Biegu Sztafetowego 2017

I. Organizatorzy i Partnerzy:
 
Organizatorzy:
 
• Urząd Miejski Gminy Rawicz,
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,
• Dom Kultury w Rawiczu,
• Zakład Usług Komunalnych,
 
Partnerzy:
 
• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
• Zarząd Gminny OSP,
• ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
• Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
• I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
• ZSZ w Rawiczu,
• Gimnazjum nr 1 w Rawiczu,
• Gimnazjum w Sierakowie,
• PTTK Oddział Rawicz
• RKKS Rawia Rawicz
• UKS Wodnik Rawicz
• SP 4 Rawicz
 
--
II. Cel imprezy:
 
1. Promocja aktywności fizycznej – rekreacji w szczególności biegania.
2. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.
3. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.
 
--
III. Termin i miejsce:
 
Bieg odbędzie się w dniach 20-21 maja 2017 r. Start - Planty na Targowisku Miejskim.
Mapka trasy biegu w zakładce Areny Festiwalowe.
 
Początek biegu dnia 20 maja 2017 r. o godz. 14:00. Zakończenie 21 maja 2017 r. o godz. 14:00.
Odprawa techniczna kierowników drużyn odbędzie się o godz.1245 w biurze zawodów w miasteczku festiwalowym. Trasa biegu - Rawickie Planty Jana Pawła II. Długość pętli 2.800 metrów. 95 % trasy biegu posiada nawierzchnię szutrową, a 5 % asfaltową - przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic. Trasa będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, w tym główny punkt kontrolny w rejonie startu/mety. Zawodnik skracający trasę spowoduje dyskwalifikację całej drużyny.
 
Baza odpoczynkowa biegu będzie zlokalizowana w Domu Kultury, ul. Targowa 1 (w bezpośrednim sąsiedztwie miasteczka festiwalowego). Dla każdej drużyny będzie zapewnione miejsce noclegowe, gdzie będzie można odpocząć w przerwie między startami. Uczestnicy zobowiązani są do zabrania własnej karimaty i śpiwora!!
 
--
IV. Uczestnictwo Bieg Sztafetowy:
 
1. Bieg ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą drużyny składające się z osób zrzeszonych w klubach sportowych i amatorzy.
 
2. Drużyny mogą być mieszane.
 
3. Drużyna składa się od 5 do 10 osób.
 
4. Dopuszcza się maksymalnie do dwóch osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 rok życia w drużynie, ale pod warunkiem, że jest w niej minimum sześciu zawodników pełnoletnich!!
 
5. Zawodnicy niepełnoletni startujący w kategorii open muszą mieć opiekuna (oświadczenie pisemne), oraz pisemną zgodę rodziców /opiekunów prawnych na udział w zawodach (do pobrania w załącznikach).
 
6. Wszystkie drużyny muszą zostać zweryfikowane przed startem i odebrać numery startowe w dniu 20 maja 2017 r. w godz. 10:00 – 12:45 (biuro zawodów w miasteczku festiwalowym).
 
7. Równolegle do trwającego biegu sztafetowego o nagrodę główną odbędzie się sztafeta „Rawiczanie biegają 24h” złożona z dowolnej ilości zawodników (uczniów, rodziców, miłośników biegania itp. – mieszkańców Rawicza i okolic). Sztafeta ta nie bierze udziału w wyścigu o nagrodę główną.
 
8. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.
 
Warunki dopuszczenia zawodnika do biegu:
• przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach (karty zdrowia) lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
• podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ogólnym 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu i akceptacji jego postanowień.
 
--
V. Zgłoszenia:
 
1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.super-sport.com.pl w zakładce „ZAPISY” od dnia od dnia 01 marca 2017 r. od godz. 17:00. 
2. Zmian w składach sztafet można dokonywać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 19 maja 2017 r. do godz. 20:00.
 
W szczególnych przypadkach zmiany można dokonywać w dniu zawodów 20.05.2017 do godz. 10.00.
 
3. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej sztafety.
 
4. Organizator ustala limit startujących zespołów sztafetowych na: 30 zespołów. Decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu drużyn.
 
5. Opłata startowa wynosi 500 zł od drużyny. Należy ją wpłacić w dniu zgłoszenia drużyny i nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji drużyny. Konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, Getin Noble Bank S.A. 50 1560 0013 2570 9621 3000 0001 z dopiskiem "opłata startowa bieg i nazwa drużyny”.
 
W przypadku braku terminowej wpłaty (brak potwierdzenia w ciągu 3 dni) drużyna będzie skreślona z listy startowej i umieszczona na liście rezerwowej!
 
6. Indywidualne zgłoszenia do sztafety „Rawiczanie biegają 24h” można przesyłać (załączniki do regulaminu) na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 5 maja 2017 r. Szczegółowego ustalenia składu tej sztafety oraz czasu biegu dokona organizator na podstawie przyjętych zgłoszeń. Członkowie sztafety „Rawiczanie biegają 24h” nie ponoszą opłaty startowej.
 
7. Kontakt: Koordynator biegu - Tomasz Maruwka 535 299 420, Knopisz Daniel, tel. 694 439 673, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
--
VI. Klasyfikacja:
 
1. Bieg wygrywa sztafeta, która w ciągu 24 godzin pokona największą ilość okrążeń.
 
2. Przy równej ilości pokonanych okrążeń decyduje kolejność ostatnich zawodników na mecie.
 
--
VII. Nagrody:
 
Nagrody finansowe dla drużyny za zajęcie miejsca od I do VI w klasyfikacji generalnej:
 
- I miejsce 3.500 zł
- II miejsce 3.000 zł
- III miejsce 2.500 zł
- IV miejsce 2.000 zł
- V miejsce 1.500 zł
- VI miejsce 1.000 zł
 
Nagrody indywidualne:
 
Nagrodę rzeczową indywidualną otrzymuje zawodniczka i zawodnik z największą liczbą zaliczonych okrążeń oraz najlepsza zawodniczka i zawodnik za pobicie rekordu trasy (nie dotyczy pierwszego okrążenia). Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal podczas ceremonii zakończenia festiwalu.
 
Ilość nagradzanych miejsc oraz wysokość nagród może ulec zwiększeniu w zależności od pozyskania sponsorów.
Uczestnicy sztafety „Rawiczanie biegają 24h” otrzymują pamiątkowy medal oraz certyfikat udziału w festiwalu.
 
--
VIII. Program zawodów:
 
• 20.05.2017 godz. 10:00 - 12:45 - weryfikacja i wydawanie numerów startowych,
• 20.05.2017 godz. 12:45 - odprawa techniczna kierowników drużyn (kapitanów),
• 20.05.2017 godz. 14:00 - start do biegu,
• 21.05.2017 godz. 14:00 - zakończenie biegu,
• 21.05.2017 godz. 15:15 - ceremonia dekoracji sztafet oraz najlepszych zawodników i zawodniczek - scena w miasteczku festiwalowym.
 
--
IX. Liczenie okrążeń:
 
1. Liczba okrążeń przebiegniętych przez sztafetę będzie liczona elektronicznie za pomocą chipów i kontrolowana przez sędziów.
2. Co godzinę będzie publikowana bieżąca klasyfikacja sztafet.
3. Do liczby pełnych okrążeń przebiegniętych przez sztafetę doliczone zostanie ostatnie okrążenie przebiegnięte przez zawodnika po zakończeniu czasu, ale rozpoczęte w regulaminowym czasie (czas dokończenia ostatniego okrążenia 30 minut).
4. Ostateczne zamknięcie trasy godz. 14:30 w dniu 21 maja 2017 r.
5. W trakcie biegu liczone będą okrążenie poszczególnych zawodników i na tej podstawie wyłoniona będzie najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik zawodów.
 
 
X. Zmiany sztafetowe i zakończenie biegu:
 
1. Zmiany sztafetowe mogą się odbywać tylko w wyznaczonej strefie zmian.
 
2. Ilość zmian dokonywana przez sztafety jest dowolna.
 
3. Zejście zawodnika z trasy biegu z przyczyn uzasadnionych powoduje nie zaliczenie okrążenia. W tym czasie po zgłoszeniu tego faktu u sędziego biegu i po jego akceptacji bieg może rozpocząć następny zawodnik.
 
4. Na trasie może przebywać tylko jeden zawodnik z danej sztafety. Bieg dwóch lub więcej zawodników w tym czasie spowoduje dyskwalifikację drużyny.
 
5. Po upływie 24 godzin sygnałem dźwiękowym oznajmione będzie zakończenie biegu. W tym czasie zawodnicy będący na trasie kończą rozpoczęte okrążenie.
 
--
XI. Postanowienia końcowe:
 
1. Każda ze startujących sztafet otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkowe koszulki, upominki, napoje i posiłki – 3 pakiety żywieniowe.
 
2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe oraz chipy elektroniczne.
 
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 
4. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu.
 
6. Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne.
 
7. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 
8. Uczestnicy biegu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem ogólnym dostępnym na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl w zakładce regulaminy.