Regulamin Nordic Walking 2017

I. Organizatorzy i Partnerzy:
 
Organizatorzy:
 
• Urząd Miejski Gminy Rawicz,
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,
• Dom Kultury w Rawiczu,
• Zakład Usług Komunalnych,
 
Partnerzy:
 
• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
• Zarząd Gminny OSP,
• ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
• Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
• I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
• ZSZ w Rawiczu,
• Gimnazjum nr 1 w Rawiczu,
• Gimnazjum w Sierakowie,
• PTTK Oddział Rawicz
• RKKS Rawia Rawicz
• UKS Wodnik Rawicz
• SP 4 Rawicz
 
--
II. Cel imprezy:
 
1.Popularyzacja rekreacji, a w szczególności:
- marszu z kijkami nordic walking,
 
2. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.
 
3. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.
 
--
III. Termin i miejsce:
 
1. Akcja „Rawicki nordic walking” odbędzie się w dniach 20-21 maja 2017 r. Mapka trasy marszu w zakładce Areny Festiwalowe. Trasa marszu połączona będzie z trasą 24 godzinnego biegu po Rawickich Plantach Jana Pawła II. Długość pętli 2.800 metrów. 95 % trasy biegu posiada nawierzchnię szutrową, a 5 % asfaltową - przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic. Trasa będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, w tym główny punkt kontrolny w rejonie startu/mety.
 
2. Początek marszu dnia 20 maja 2017 r. o godz. 14:00. Zakończenie 21 maja 2017 r. o godz. 14:00
 
--
IV. Uczestnictwo:
 
1. Akcja ma charakter otwarty. Chętni mogą zgłosić się do udziału u koordynatora akcji Grażyny Pertek sklep BETA ul. 17 stycznia  tel. 660 746 157 i e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
2. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.
 
3. Warunki dopuszczenia uczestnika do marszu:
 
• przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach (karty zdrowia) lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w turnieju (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
 
• podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ogólnym 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu i akceptacji jego postanowień.
 
--
V. Zgłoszenia:
 
1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl wysłany na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 10 maja 2017 lub osobiście u koordynatora akcji Grażyny Pertek sklep BETA ul.17 stycznia tel. 660 746 157.
 
2. Uczestnikiem marszu mogą być jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia).
 
3. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do marszu pod warunkiem udziału z osobą dorosłą i dostarczenia Organizatorowi  w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.
 
--
VI. Nagrody:
 
Wszyscy uczestnicy biorący udział w akcji otrzymają pamiątkowy medal.
 
--
VII. Program akcji:
 
Szczegółowy harmonogram czasowy akcji będzie przedstawiony po upływie terminu zgłoszeń, najpóźniej do 10 maja i zostanie przedstawiony na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl  
 
--
VIII. Zasady akcji:
 
1. Ustala się, że akcja ma charakter sztafety.
 
2. Ustala się, że uczestnicy maszerować będą w dwuosobowych zespołach, start co 15 minut.
 
3. Uczestnicy biorący udział w marszu będą zobowiązani założyć dostarczone przez Organizatora kamizelki.
 
4. Określa się szacunkowy czas pokonania 1 okrążenia na 30 minut.
 
5. Strefa zmian sztafety akcji znajduje się w tym samym miejscu co strefa zmian biegu – w miasteczku festiwalowym.
 
6. Podczas zapisów należy określić termin - czas udziału w akcji.
 
7. Dopuszcza się udział chętnych do udziału kilka razy w ciągu doby.
 
8. Uczestnicy zobowiązani są każdorazowo przed wyruszeniem na trasę dokonać weryfikacji w biurze akcji w miasteczku festiwalowym.
 
9. Uczestnicy akcji zobowiązani są do stosowania zasady marszu prawą stroną trasy, aby umożliwić bezpieczną rywalizację biegaczom.
 
--
IX. Postanowienia końcowe:
 
1. Każdy z uczestników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, upominki.
 
2. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się bez względu na pogodę.
 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o  których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl.
 
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.
 
7. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.