Regulamin Piłki Nożnej 2017

I. Organizatorzy i Partnerzy:

 
Organizatorzy:
 
• Urząd Miejski Gminy Rawicz,
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,
• Dom Kultury w Rawiczu,
• Zakład Usług Komunalnych.
 
Partnerzy:
 
• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
• Zarząd Gminny OSP,
• ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
• Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
• I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
• Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu,
• Gimnazjum nr 1 w Rawiczu,
• Gimnazjum w Sierakowie,
• PTTK Oddział Rawicz,
• RKKS Rawia Rawicz, 
• SP nr 4 Rawiczu,
• UKS Wodnik Rawicz,
 
--
II. Cel imprezy: 
 
1. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego sportowi i rekreacji.
 
2. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.
 
3. Popularyzacja piłki nożnej jako prostej formy ruchu oraz aktywnego wypoczynku.
 
--
III. Termin i miejsce:
 
1. Turniej odbędzie się w dniach 20 - 21 maja 2017 r. na stadionie piłkarskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu na ul. Spokojnej 1.
 
2. Początek turnieju dnia 20 maja 2017 r. o godz. 14.00. Zakończenie 21 maja 2017 r. 
o godz. 14.00
 
3. Odprawa techniczna zawodników odbędzie się pół godziny przed turniejem danej kategorii.
 
4. Mecze będą odbywać się na naturalnej murawie , na połowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego.
 
--
IV. Podział na kategorie:
 
Kat. Bambini
Drużyna składa się od 6 do 10 osób.
Zawodnicy urodzeni w 2010 r. i młodsi. Każdy zespół musi posiadać trenera-opiekuna.
Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna itp.)
Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców na udział w turnieju.
 
Kat. Żak
Drużyna składa się od 6 do 10 osób.
Zawodnicy urodzeni w 2008 r. i młodsi. Każdy zespół musi posiadać trenera-opiekuna.
Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna itp.)
Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców na udział w turnieju.
 
Kat. Orlik
Drużyna składa się od 6 do 10 osób.
Zawodnicy urodzeni w 2006 r. i młodsi. Każdy zespół posiada trenera-opiekuna.
Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna itp.).
Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców na udział w turnieju.
 
Kat. Młodzik
Drużyna składa się od 6 do 10 osób.
Zawodnicy urodzeni w 2004 r. i młodsi. Każdy zespół posiada trenera-opiekuna.
Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna itp.).
Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców na udział w turnieju.
 
Kat. Dzikie zespoły 
Drużyna składa się od 6 do 10 osób.
Dopuszcza się udział w drużynie maksymalnie dwóch zawodników niepełnoletnich, którzy ukończyli 16 rok życia, a w drużynie znajduje się minimum 6 zawodników pełnoletnich. Niepełnoletni muszą mieć pełnoletniego opiekuna, który składa pisemne oświadczenie o sprawowaniu opieki. 
Każdy zespół posiada trenera-opiekuna.
Zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty.
Zawodników biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów.
 
--
IV. Uczestnictwo:
 
1. Turniej ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą drużyny składające się z osób zrzeszonych w klubach sportowych oraz amatorzy.
 
2. Drużyny mogą być mieszane.
 
3. Każda drużyna musi zostać zweryfikowana pół godziny przed pierwszym swoim meczem.
 
4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.
 
• Warunkiem dopuszczenia do zawodów będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach – osoby pełnoletnie na druku zgłoszenia podczas weryfikacji.
 
• Osoby niepełnoletnie przedstawiają oświadczenia rodziców opiekunów oraz opiekuna trenera) (podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej – Dz.U. Nr 101, poz. 1095).
 
• Podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani będą do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z udziałem w Festiwalu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Zawodnicy niepełnoletni przedkładają w/w dwa oświadczenia podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów.
 
--
VI. Zgłoszenia:
 
1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl, wysłany na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 5 maja 2017 r.
 
2. Zmian w składach drużyn można dokonywać do dnia 12 maja 2017 r.
 
3. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej drużyny w danej kategorii.
 
4. Organizator ustala limit startujących zespołów na: 8 zespołów dla danej kategorii.
 
5. Decyduje kolejność zgłoszeń!
 
6. Kontakt: Koordynator turnieju - Przemysław Wawrzyniak 667142600 e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
--
VII. Klasyfikacja:
 
1. Turniej w danej kategorii wygra drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. Szczegółowe zasady kwalifikacji określa pkt.12 w rozdziale X niniejszego regulaminu. 
 
--
VIII. Nagrody:
 
1. Zespoły biorące udział w turniejach otrzymają pamiątkowe statuetki i koszulki, a wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale.
 
--
IX. Program zawodów:
 
20.05.2017 godz. 14.00 - 16.00 kategoria Bambini,
20.05.2017 godz. 16.30 - 19.30 kategoria Orlik,
20.05.2017 godz. 20.30 - 23.00 kategoria Dzikie Zespoły,
21.05.2017 godz. 9.00 - 11.30 kategoria Młodzik,
21.05.2017 godz. 12.00 - 14.00 kategoria Żak,
 
Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.
 
--
X. Przepisy i zasady gry:
 
1. Czas trwania meczu zależy od ilości zgłoszonych zespołów i systemu.
 
2. W drużynie występuje pięciu zawodników w polu + jeden bramkarz (sześciu zawodników w polu + bramkarz w kat.  Żak i Orlik). Kategoria Bambini gra 3x3 bez bramkarzy na bramki namiotowe bez klasyfikacji końcowej (1/4 boiska orlik).
 
3. System rozgrywek:
 
a) "każdy z każdym" przy zgłoszeniu w kategorii do 5 zespołów,
 
b) podział na 2 grupy przy zgłoszeniu w kategorii od 6-8 zespołów oraz półfinały i finał,
 
4. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt., porażka - 0 pkt.
 
5. Czas gry mierzony jest przez sędziego.
 
6. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund.
 
7. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 4 zawodników.
 
8. Aut wznawiamy nogą, nie wolno z autu bezpośrednio strzelić gola. Przeciwnik musi być ustawiony 4 metry od linii gdzie wznawiana jest gra poprzez wykonywanie autu.
 
9. Gra bramkarza:
 
a) bramkarz w polu karnym może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 7 sekund bez kozłowania,
 
b) piłkę, która opuściła boisko bramkarz wprowadza do gry ręką.
 
10. Rzuty wolne, rożne, karne:
 
a) rzut karny wykonywany jest z wyznaczonego miejsca,
 
b) przy wykonywaniu rzutu wolnego, rożnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić min. 5 metrów,
 
c) bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu rożnego,
 
d) przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii bramkowej.
 
11. Zmiany:
 
a) zmiany dokonywane są w sposób hokejowy,
 
b) zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian,
 
c) zmiana musi być dokonana tak by na boisku nie było więcej niż 5 graczy,
 
d) zmiany hokejowe mogą być dokonywane podczas gry, za wyjątkiem zmiany bramkarza, która wymaga przerwy w grze i zgody sędziego,
 
12. O miejscu w tabeli decydują w kolejności:
 
a) liczba zdobytych punktów
 
b) wynik bezpośredniego pojedynku
 
c) różnica bramek
 
d) ilość zdobytych bramek
 
e) w przypadku większej liczby drużyn, które zdobyły tę samą ilość punktów, między zainteresowanymi zespołami sporządza się tzw. "małą tabelkę", która decyduje o ostatecznym miejscu w grupie i turnieju.
 
13. Żółta karta wyklucza zawodnika na 2 min, czerwona kartka wyklucza zawodnika do końca spotkania- na boiska wchodzi inny zawodnik.
 
--
XI. Postanowienia końcowe:
 
1. Każda ze startujących drużyn otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkowe koszulki, upominki, napoje.
 
2. Podczas turnieju zespoły muszą posiadać swoje, jednolite stroje.
 
3. Turniej odbędzie się bez względu na pogodę.
 
4. Zgłoszenie zespołu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu ogólnego Festiwalu.
 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem turnieju.
 
6. Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne.
 
7. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.