Turniej piłki nożnej - OŚWIADCZENIE

Turniej piłki nożnej - ZAPISY

Turniej piłki nożnej - ARENA

Regulamin 24 godzinnego Turnieju Piłki Nożnej 2019

I. Organizatorzy i Partnerzy:

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miejski Gminy Rawicz,
 • Dom Kultury w Rawiczu,
 • Zakład Usług Komunalnych,

Partnerzy:

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
 • Zarząd Gminny OSP,
 • ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
 • ZSZ w Rawiczu,
 • SP 6 Rawicz,
 • SP 1 Rawicz,
 • PTTK Oddział Rawicz
 • RKKS Rawia Rawicz
 • UKS Wodnik Rawicz
 • KP Rawia Rawicz
 • SP 4 Rawicz
 • Akademia Piłkarska Reissa Rawicz
 • LKS Sarnowianka Sarnowa

I. Cel imprezy: 

1. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego sportowi i rekreacji.

2. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.

3. Popularyzacja piłki nożnej jako prostej formy ruchu oraz aktywnego wypoczynku.

II. Termin i miejsce:

1. Turnieje odbędą się w dniach 18 - 19 maja 2019 r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1a.

2. Początek rozgrywek dnia 18 maja 2018 r. o godz. 14.00. Zakończenie 19 maja 2019 r. o godz. 14.00

3. Odprawa techniczna zawodników odbędzie się pół godziny przed turniejem danej kategorii.

4. Mecze będą odbywać się na naturalnej murawie.

IV. Podział na kategorie:

Kat.  Bambini

Drużyna składa się od 6 do 10 osób.

Zawodnicy urodzeni w 2012 r. i młodsi. Każdy zespół musi posiadać trenera-opiekuna.

Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna itp.)

Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców na udział w turnieju.

Kat.  Żak

Drużyna składa się od 6 do 10 osób.

Zawodnicy urodzeni w 2010-2011 r. i młodsi. Każdy zespół musi posiadać trenera-opiekuna.

Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna itp.)

Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców na udział w turnieju.

Kat. Orlik

Drużyna składa się od 6 do 10 osób.

Zawodnicy urodzeni w 2008-2009 r. i młodsi. Każdy zespół posiada trenera-opiekuna.

Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna itp.).

Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców na udział w turnieju.

Kat. Młodzik

Drużyna składa się od 6 do 10 osób.

Zawodnicy urodzeni w 2006-2007 r. i młodsi. Każdy zespół posiada trenera-opiekuna.

Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna itp.).

Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców na udział w turnieju.

III. Uczestnictwo:

1. Turniej ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą drużyny składające się z osób zrzeszonych w klubach sportowych oraz amatorzy.

2. Drużyny mogą być mieszane.

3. Każda drużyna musi zostać zweryfikowana pół godziny przed pierwszym swoim meczem.

4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.

5. Warunki dopuszczenia zawodnika do turnieju:

 • pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu, a tym samym akceptację regulacji oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.
 • posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich lub złożenie przez uczestnika oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w turnieju przez podpisanie zgłoszenia podczas weryfikacji.
 • każdy uczestnik turnieju musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

VI. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl, wysłany na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 3 maja 2019 r.

2. Zmian w składach drużyn można dokonywać do dnia 9 maja 2019 r.

3. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej drużyny w danej kategorii.

4. Organizator ustala limit startujących zespołów na: 8 zespołów dla danej kategorii.

5. Decyduje kolejność zgłoszeń!

6. Kontakt: Koordynator turnieju – Przemysław Wawrzyniak 667 142 600 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Kontakt (zgłoszenia): koordynator turnieju w kategorii OPEN - Sławomir Wendzonka tel. 509 044 159 e-mai:l Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. Klasyfikacja:

1. Turniej w danej kategorii wygra drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. Szczegółowe zasady kwalifikacji określa pkt.12 w rozdziale X niniejszego regulaminu. 

VIII. Nagrody:

1. Zespoły biorące udział w turniejach otrzymają pamiątkowe statuetki i koszulki, a wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale.

IX. Program zawodów:

18.05.2019 godz. 14.00 - 17.00 kategoria Orlik (2008-2009),

18.05.2019 godz. 18.00 -  21.00 kategoria Młodzik, (2006-2007),

18.05.2019 godz. od 23.00 - kategoria Dzikie Zespoły (open),

19.05.2019 godz. 09.00 - 12.00 kategoria Żak, (2010-2011),

19.05.2019 godz. 12.00 -14.00 kategoria Bambini (2012 i mł),

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

X. Przepisy i zasady gry:

1. Czas trwania meczu zależy od ilości zgłoszonych zespołów i systemu.

2. W drużynie występuje pięciu zawodników w polu + jeden bramkarz (Bambini 4x4).

3. System rozgrywek:

a) "każdy z każdym" przy zgłoszeniu w kategorii do 5 zespołów,

b) podział na 2 grupy przy zgłoszeniu w kategorii od 6-8 zespołów oraz półfinały i finał,

4. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt., porażka - 0 pkt.

5. Czas gry mierzony jest przez sędziego.

6. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund.

7. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 4 zawodników.

8. Aut wznawiamy nogą, nie wolno z autu bezpośrednio strzelić gola. Przeciwnik musi być ustawiony 4 metry od linii gdzie wznawiana jest gra poprzez wykonywanie autu.

9. Gra bramkarza:

a) bramkarz w polu karnym może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 7 sekund bez kozłowania,

b) piłkę, która opuściła boisko bramkarz wprowadza do gry ręką.

10. Rzuty wolne, rożne, karne:

a) rzut karny wykonywany jest z wyznaczonego miejsca,

b) przy wykonywaniu rzutu wolnego, rożnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić min. 5 metrów,

c) bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu rożnego,

d) przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii bramkowej.

11. Zmiany:

a) zmiany dokonywane są w sposób hokejowy,

b) zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian,

c) zmiana musi być dokonana tak by na boisku nie było więcej niż 5 graczy,

d) zmiany hokejowe mogą być dokonywane podczas gry, za wyjątkiem zmiany bramkarza, która wymaga przerwy w grze i zgody sędziego,

12. O miejscu w tabeli decydują w kolejności:

a) liczba zdobytych punktów

b) wynik bezpośredniego pojedynku

c) różnica bramek

d) ilość zdobytych bramek

e) w przypadku większej liczby drużyn, które zdobyły tę samą ilość punktów, między zainteresowanymi zespołami sporządza się tzw. "małą tabelkę", która decyduje o ostatecznym miejscu w grupie i turnieju.

13. Żółta karta wyklucza zawodnika na 2 min, czerwona kartka wyklucza zawodnika do końca spotkania- na boiska wchodzi inny zawodnik.

14. W kategoriach Bambini nie będzie prowadzona klasyfikacja.

XI. Postanowienia końcowe:

1. Każda ze startujących drużyn otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkowe koszulki, upominki, napoje.

2. Podczas turnieju zespoły muszą posiadać swoje, jednolite stroje.

3. Turniej odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Zgłoszenie zespołu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu ogólnego Festiwalu.

5. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem turnieju.

7. Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne.

8. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

9. Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu 2019” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i wizerunku oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 • Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi wspomagające, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Ośrodkiem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Poza wymienionymi Ośrodek może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub do czasu wycofania zgody.

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.