Bieg sztafetowy - OŚWIADCZENIE

Bieg sztafetowy - ZAPISY

Bieg sztafetowy - TRASA

Regulamin 24 godzinnego Biegu Plantami Jana Pawła II 2022

I. Organizatorzy i Partnerzy:

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

Współorganizatorzy: 

 • Urząd Miejski Gminy Rawicz,
 • Dom Kultury w Rawiczu,
 • Zakład Usług Komunalnych,

Partnerzy:

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
 • Zarząd Gminny OSP,
 • ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
 • PTTK Oddział Rawicz,
 • RKKS Rawia Rawicz,
 • UKS Wodnik Rawicz,
 • SP 4 Rawicz

II. Cel imprezy:

1. Promocja aktywności fizycznej - rekreacji w szczególności biegania 

2. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.

3. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.

III. Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w dniach 21-22 maja 2022r. Start - Planty na Targowisku Miejskim.
 • Mapka trasy biegu w zakładce Areny Festiwalowe.
 • Początek biegu dnia 21 maja 2022r. o godz. 14.00. Zakończenie 22 maja 2022r. o godz. 14.00 Odprawa techniczna kierowników drużyn odbędzie się o godz. 12.45 w biurze zawodów w miasteczku festiwalowym. Trasa biegu - Rawickie Planty Jana Pawła II. Długość pętli 2.800 metrów. 95 % trasy biegu posiada nawierzchnię mineralno - żywiczną, a 5 % asfaltową - przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic. 
 • Trasa będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego. 
 • Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, w tym główny punkt kontrolny w rejonie startu/mety. 
 • Zawodnik skracający trasę spowoduje dyskwalifikację całej drużyny.
 • Baza odpoczynkowa biegu będzie zlokalizowana w Domu Kultury, ul. Targowa 1(w bezpośrednim sąsiedztwie miasteczka festiwalowego).
 • Dla każdej drużyny będzie zapewnione miejsce noclegowe, gdzie będzie można odpocząć w przerwie między startami. Uczestnicy zobowiązani są do zabrania własnej karimaty i śpiwora!!

IV. Uczestnictwo Bieg Sztafetowy:

1. Bieg ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą drużyny składające się z osób zrzeszonych w klubach sportowych i amatorzy.

2. Drużyny mogą być mieszane.

3. Drużyna składa się od 5 do 10 osób.

4. Dopuszcza się maksymalnie do dwóch osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 rok życia w drużynie, ale pod warunkiem, że jest w niej minimum sześciu zawodników pełnoletnich!!

5. Zawodnicy niepełnoletni startujący w kategorii open muszą mieć opiekuna (oświadczenie pisemne), oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach (do pobrania w załącznikach).

6. Wszystkie drużyny muszą zostać zweryfikowane przed startem i odebrać numery startowe w dniu 21 maja 2022r. w godz. 10.00 - 12.45 (biuro zawodów w miasteczku festiwalowym).

7. Równolegle do trwającego biegu sztafetowego o nagrodę główną odbędzie się 24 godzinny Bieg Indywidualny oraz sztafeta „Rawiczanie biegają 24h” złożona z dowolnej ilości zawodników (uczniów, rodziców, miłośników biegania itp. – mieszkańców Rawicza i okolic). Sztafeta ta nie bierze udziału w rywalizacji o nagrodę główną.

8. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.

Warunki dopuszczenia zawodnika do biegu:

 • pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu, a tym samym akceptację regulacji oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.
 • posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich lub złożenie przez uczestnika oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu przez podpisanie zgłoszenia podczas weryfikacji.
 • każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

V. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.super-sport.com.pl w zakładce „ZAPISY”. 

2. Zmian w składach sztafet można dokonywać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18 maja 2022r. do godz. 20.00. W szczególnych przypadkach zmiany można dokonywać w dniu zawodów 21.05.2022 do godz. 10.00.

3. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej sztafety.

4. Organizator ustala limit startujących zespołów sztafetowych na: 30 zespołów. Decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu drużyn.

5. Opłata startowa wynosi 1000 zł od drużyny. Należy ją wpłacić w dniu zgłoszenia drużyny i nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji drużyny. Konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, PKO BP Nr konta 07 1020 3121 0000 6602 0079 3745 z dopiskiem "opłata startowa bieg i nazwa drużyny”.

W przypadku braku terminowej wpłaty (brak potwierdzenia w ciągu 3 dni) drużyna będzie skreślona z listy startowej i umieszczona na liście rezerwowej!

6. Indywidualne zgłoszenia do sztafety „Rawiczanie biegają 24h” można przesyłać (załączniki do regulaminu) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 17 maja 2022r. Szczegółowego ustalenia składu tej sztafety oraz czasu biegu dokona organizator na podstawie przyjętych zgłoszeń. Członkowie sztafety „Rawiczanie biegają 24h” nie ponoszą opłaty startowej.

7. Kontakt: Koordynator biegu - Tomasz Maruwka 535 299 420, Szymkowiak Maciej tel. 519 518 574, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Klasyfikacja:

1. Bieg wygrywa sztafeta, która w ciągu 24 godzin pokona największą ilość okrążeń.

2. Przy równej ilości pokonanych okrążeń decyduje kolejność ostatnich zawodników na mecie.

VII. Nagrody:

Nagrody finansowe dla drużyny za zajęcie miejsca od I do VI w klasyfikacji generalnej:

 • I miejsce 5.000 zł 
 • II miejsce 4.000 zł
 • III miejsce 3.000 zł
 • IV miejsce 2.500 zł  
 • V miejsce 2.000 zł
 • VI miejsce 1.500 zł

Nagrody indywidualne:

Nagrodę rzeczową indywidualną otrzymuje zawodniczka i zawodnik z największą liczbą zaliczonych okrążeń oraz najlepsza zawodniczka i zawodnik za pobicie rekordu trasy (nie dotyczy pierwszego okrążenia). Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal podczas ceremonii zakończenia festiwalu. 

Ilość nagradzanych miejsc oraz wysokość nagród może ulec zwiększeniu w zależności od pozyskania sponsorów. 

Uczestnicy sztafety „Rawiczanie biegają 24h” otrzymują pamiątkowy medal oraz certyfikat udziału w festiwalu.

VIII. Program zawodów:

 • 21.05.2022 godz. 10.00 - 12.45 - weryfikacja i wydawanie numerów startowych,
 • 21.05.2022 godz. 12.45 - odprawa techniczna kierowników drużyn (kapitanów),
 • 21.05.2022 godz. 14.00 - start do biegu,
 • 22.05.2022 godz. 14.00 - zakończenie biegu,
 • 22.05.2022 godz. 15.15 - ceremonia dekoracji sztafet oraz najlepszych zawodników i zawodniczek - scena w miasteczku festiwalowym.

IX. Liczenie okrążeń:

1. Liczba okrążeń przebiegniętych przez sztafetę będzie liczona elektronicznie za pomocą chipów i kontrolowana przez sędziów.

2. Co godzinę będzie publikowana bieżąca klasyfikacja sztafet.

3. Do liczby pełnych okrążeń przebiegniętych przez sztafetę doliczone zostanie ostatnie okrążenie przebiegnięte przez zawodnika po zakończeniu czasu, ale rozpoczęte w regulaminowym czasie (czas dokończenia ostatniego okrążenia 30 minut).

4. Ostateczne zamknięcie trasy godz. 14.30 w dniu 22 maja 2022 r.

5. W trakcie biegu liczone będą okrążenie poszczególnych zawodników i na tej podstawie wyłoniona będzie najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik zawodów.

X. Zmiany sztafetowe i zakończenie biegu:

1. Zmiany sztafetowe mogą się odbywać tylko w wyznaczonej strefie zmian.

2. Ilość zmian dokonywana przez sztafety jest dowolna.

3. Zejście zawodnika z trasy biegu z przyczyn uzasadnionych powoduje niezaliczenie okrążenia. W tym czasie po zgłoszeniu tego faktu u sędziego biegu i po jego akceptacji bieg może rozpocząć następny zawodnik.

4. Na trasie może przebywać tylko jeden zawodnik z danej sztafety. Bieg dwóch lub więcej zawodników w tym czasie spowoduje dyskwalifikację drużyny.

5. Po upływie 24 godzin sygnałem dźwiękowym oznajmione będzie zakończenie biegu. W tym czasie zawodnicy będący na trasie kończą rozpoczęte okrążenie.

XI. Postanowienia końcowe:

1. Każda ze startujących sztafet otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkowe koszulki, upominki, napoje i posiłki - 3 pakiety żywieniowe.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe oraz chipy elektroniczne.

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu.

6. Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne.

7. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

8. Uczestnicy biegu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem ogólnym dostępnym na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl w zakładce regulaminy.

9. Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu 2022” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i wizerunku oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 • Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi wspomagające, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Ośrodkiem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Poza wymienionymi Ośrodek może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub do czasu wycofania zgody.

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.